Obowiązek informacyjny

Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 13 RODO).

 

Aby zrealizować ten obowiązek, Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. publikuje na swojej stronie internetowej informacje dla poszczególnych kategorii osób – prosimy o zapoznanie się - strona www ŚCUW).

 

Na naszej platformie zdalnego nauczania  - ze względu na charakter świadczonych za jej pomocą usług - publikujemy Klauzule informacyjne: Kursanci Kontrahenci oraz Adresaci newslettera/mailingu.

Klauzula informacyjna Kursanci

Klauzula informacyjna KontrahenciJako Administrator informujemy, iż w sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych: Anną Bogulak, pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@scuw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice.

Last modified: Monday, 20 July 2020, 7:17 AM