Regulamin e-learningu

Kliknij na link regulamin_uczestnictwa_w_szkoleniach_e-learning.pdf, by wyświetlić plik.